מהם העונשים הצפויים לנהגים חדשים | עו"ד מיכה אהרוני

מהם העונשים הצפויים לנהגים חדשים

 

מהם העונשים הצפויים לנהגים חדשים הנתפסים נוהגים תחת השפעת אלכוהול?

 
לשתיית אלכוהול ישנן מספר השפעות לוואי אופייניות: שיבוש כושר הראיה והצרת שדה הראיה (מנהרה), הארכת זמן התאוששות מסינוור, תחושת עייפות, עודף בטחון עצמי ואף שיבוש מיומנויות ביצוע פעולות פשוטות ושיבוש כושר השיפוט. כל אחת מההשפעות האופייניות האלה (שלא לדבר על צירוף של כמה מהן) עלול להפוך ישיבה של אדם מאחורי ההגה במכונית לקטלנית עבורו, עבור הנוסעים איתו ואף לעוברי אורח ונהגים/נוסעים ברכבים אחרים בכביש. נהיגה תחת השפעת אלכוהול נחשבת לעבירה חמורה, אליה מתייחסות רשויות האכיפה ובתי המשפט ברצינות ההולמת עבירה כזו.
 

מה אומר החוק? מה היא ההגדרה היבשה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול?

על פי לשון החוק, נוהג תחת השפעת אלכוהול נחשב כל מי שבדמו או באוויר שנשף נמצאה כמות אלכוהול העולה מעל לנקוב בחוק:
הכמויות כיום הן:

 

 • ריכוז האלכוהול בדם - הכמות המקסימלית המותרת היא 50 מיקרוגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם.
 • באוויר נשוף - כמות מקסימלית של 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף.

 

יוצאי דופן מכמויות אלה, הם נהגים הנוהגים ברכב ציבורי, מסחרי, או ברכב עבודה שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג. עוד יוצאי דופן בולטים הינם, הנהגים החדשים והנהגים הצעירים. במקרים אלה, אלו הן הכמויות:
 
 • ריכוז האלכוהול בדם - הכמות המקסימלית המותרת היא 10 מיליגרם אלכוהול ב- 100 מיליליטר של דם.
 • באוויר נשוף - כמות מקסימלית של 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר נשוף.


מי הוא "נהג צעיר"? איך מוגדר "נהג חדש"?


כאן, נעצור לרגע, ונבהיר את המונחים "נהג צעיר" ו"נהג חדש":
 • נהג חדש - מוגדר כל מי (בלא קשר לגילו) בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רשיון הנהיגה שלו.
 • נהג צעיר - נחשב כל נהג אשר לא מלאו לו 24 שנים.
 • נהג חדש צעיר - נחשב כל מי שעונה על שני הקריטריונים הקודמים. קרי, הוא בן פחות מ-24 ולא חלפו שנתיים מאז הוצאת רשיון הנהיגה שלו.
על הנהגים המוגדרים כאחד משלושה סוגים אלה, חלים סייגים והגבלות, אשר אינם חלים על נהגים ותיקים/בוגרים. למשל, הגבלה על מספר הנוסעים, חובת מלווה לנהג צעיר חדש, ובעיקר, המנעות בקפידה מביצוע עבירות חמורות (עליהן, כאמור, נמנית נהיגה תחת השפעת אלכוהול).
 

יין ישמח לבב אנוש? לא כשאתה הנהג!

החוק מבדיל לא רק מבחינת ההגדרה בין נהגים ותיקים לנהגים חדשים וצעירים, אלא גם מבחינת העונשים הקבועים בחוק על העבירה.
כנהג ותיק -
 • במידה ונמצאת נוהג בהשפעת אלכוהול - רישיון הנהיגה שלך עלול להיפסל במקום לתקופה של 30 יום (שאיננה באה במקום העונש שיוטל, אלא בנוסף לו).
 • אם תורשע בעבירה - ייפסל רישיון הנהיגה שלך על ידי בית המשפט לתקופה של שנתיים ותרשמנה לחובתך 10 נקודות (בשיטת הניקוד הנוכחית).
לעומת זאת, כנהג צעיר/חדש:
 • אם תורשע - תחויב בבחינה עיונית (תיאוריה) שוב.
 • אם בית משפט פסל את רישיון נהיגה שלך לתקופה של שלושה חודשים או יותר - תחויב בבחינה עיונית (תיאוריה) ובחינה מעשית (טסט).
 • אם הורשעת בעבירת נהיגה בשכרות, תחת השפעת סמים, או בעבירה תעבורה בה נפגע אדם או נהרג אדם - תחויב (בנוסף לבחינות העיונית והמעשית) בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
   
בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, יוארך תוקף תקופת הנהג החדש בשנתיים נוספות, בלא קשר לזמן שנותר לסיום התקופה המקורית.
 

סיכום הדברים

 

המשטרה נלחמת בכל הכלים העומדים לרשותה בעבירה של נהיגה בשכרות. אף בתי המשפט, מצידם, מחמירים בענישה, במיוחד כאשר מדובר בנהגים צעירים/חדשים. אם לנהג ותיק מומלץ שלא להסתבך בעבירה כזו, הדבר מומלץ שבעתיים, כאשר אתה נהג צעיר/חדש.

לחצו כאן לשירות מקצועי של עורך דין תעבורה

 
אלטמן קידום עסקים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק