מינוי וביטול אפוטרופוס | מיכה אהרוני

מינוי וביטול אפוטרופוס

מינוי וביטול אפוטרופוס – איך זה עובד?


מינוי אפוטרופוס לחסוי היא החלטה המתבצעת על ידי בית המשפט בלבד, באחריות, תוך הפעלת שיקול דעת ובחינת כל הנתונים הרלוונטיים לרבות מצבו הרפואי ו/או הנפשי של החסוי, דעתו בעניין במידת האפשר, חוות דעת של בני משפחה ומכרים, חוות דעת סוציאלית וכדומה. מינוי האפוטרופוס אינה החלטה התקפה לכל החיים ומפוקחת על ידי בית המשפט השומר לעצמו את הסמכות לביצוע שינויים בהחלטה.
 

התרחישים השכיחים לביטול אפוטרופוס

ההחלטה על ביטול אפוטרופוס יכולה להתרחש כתוצאה משתי סיבות עיקריות:
 
  • הטבה משמעותית במצבו של החסוי באופן המאפשר לו לקבל עליו את החזקה וקבלת ההחלטות על גופו ורכושו, כפי שזו קיימת לכל אדם בנסיבות נורמטיביות. במקרים רבים כאשר ניתן לצפות את השיפור במצבו של החסוי בית המשפט מראש ימנה אפוטרופוס זמני ויעניק תוקף להחלטה. היה ולא ניתן תוקף כזה או שהחסוי הקדים את הצפוי בכל הנוגע לשיפור מצבו ויכולתו לקבל עליו את האחריות, רשאי יהיה להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט לביטול האפוטרופסות על בסיס זה.
  • החלפת האפוטרופוס - אפוטרופוס מיועד למלא את תפקיד קבלת ההחלטות ושיקול הדעת בעבור החסוי שאינו מסוגל לעשות כן. בתקופת האפוטרופסות יהיה מחויב האפוטרופוס בהגשת דו"חות תקופתיים ובפיקוח בית המשפט במטרה להגן על החסוי ולוודא שזכויותיו נפגעות מעט ככל האפשר וההחלטות המתקבלות בעבורו מונעות מצרכיו וטובתו בלבד. היה ובית המשפט ביוזמתו או באמצעות פניה של מקורבי החסוי או החסוי עצמו מצא שאין זה כך בסמכותו לפטר את האפוטרופוס ולמנות אחר תחתיו.
 
בין המקרים הנידונים בבתי המשפט בעניין זה הם מקרים בהם מונה אפוטרופוס מקרב בני המשפחה, אולם החסוי מלין על מינוי זה ומעלה טענה כנגד ניהול ענייניו לטובתו, דוגמת בן החוסך מאביו בהוצאות מתוך דאגה לירושתו וכדומה. מקרים מעין אלה, ובעיקר כאשר החסוי נמצא במצב תפקודי בו הוא מסוגל להביע את עמדתו, נוטה בית המשפט להיענות לבקשתו ולמנות אפוטרופוס לבקשתו: בן משפחה אחר או חבר, או לחילופין למנות אפוטרופוס ממאגר האפוטרופוס הכללי.

 

הגבלה וצמצום הסמכות

שינוי נוסף שעשוי להתרחש לאחר ההחלטה על מינוי אפוטרופוס הוא הגבלה או צמצום סמכותו. לעניין זה ייבחנו הסיטואציות המורכבות הנדרשות להכרעה בחיי החסוי ומכאן ההתאמה שתיווצר לסמכות האפוטרופוס. לצורך העניין יכול בית המשפט לקבוע כי סמכות האפוטרופוס תוגבל לעניין מחלה מסוימת ואופן הטיפול בה, לעניינים רפואיים בכלל, לעניינים כלכליים בלבד, להוצאות של החסוי בהגבלת סכום וכדומה.

>> קראו כאן עוד על מינוי וביטול אפוטרופוס

מטרת מינוי האפוטרופוס כמו גם ביטוח ההחלטה או שינויים בה, נותרת בעינה: טובת החסוי. החוק מאפשר לאנשים בגירים החל מגיל שמונה עשרה ואילך לצאת מרשות הוריהם (הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים לילדם עד הגיעו לגיל שמונה עשרה) ולהיות אחראים לעצמם, כמו גם הזכות לטעות, לקבל החלטות כראות עיניהם. הפקעה של זכות זו הנה בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ועל כן בית המשפט מגלה זהירות יתרה כמו גם מנגנון פיקוח ובקרה על הליכים אלה.

לחצו כאן לפרטים אודות עורך דין משפחה

 
אלטמן קידום עסקים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק