עורך דין לשון הרע
עורך דין לשון הרע
בשנים האחרונות, הרבה יותר מבעבר, שירותיו של עורך דין העוסק בלשון הרע-  הפכו למשהו שכמעט כל אחד יידרש לו, בשלב זה או אחר של התנהלותו ברשתות החברתיות. כך שבין אם אתם נמצאים בצד התובע בגין לשון הרע ובין אם אתם מצויים בצד הנתבע - עורך דין לשון הרע הינו איש המקצוע המתאים ללוות אתכם לאורך הליך משפטי זה.
מהי לשון הרע?
על מנת להבין מה, בעצם, עושה עורך דין לשון הרע, יש להבין מהי לשון הרע ועל מה מבוססת תביעה בגינה. חוק איסור לשון הרע גובש במטרה להגן על זכותו של כל אדם לשם טוב ולכבוד, ובשל כך, הוא אוסר על פרסומי לשון הרע. כל אדם הרואה עצמו כנפגע מפרסום כזה, רשאי וזכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים, מאחר והמדובר, על פי הדין הישראלי, בביצוע עוולה נזיקית. חשוב גם לציין, כי במקרים בהם מאחורי פרסום הדברים הסתתרה גם כוונה לפגוע באדם שבו עסק הפרסום, תיחשב לשון הרע אף כעבירה פלילית.
במה עוסק עורך דין לשון הרע?
באופן הגיוני לגמרי, פרסום דבר המוגדר כ"לשון הרע", עלול לפגוע באדם מאד ולגרום לו לנזקים רבים ברבדים החיים השונים. עוולת לשון הרע (אותה עוולה אותה הזכרנו קודם) המקנה לתובע זכות לקבלת פיצוי, דורשת קיום שני תנאים:
 פרסום הדבר והפוטנציאל לפגיעה בשמו הטוב של התובע. כתוצאה מכך, כתנאי סף ראשון דורש החוק שהאמירה הפוגענית תבוצע באופן פומבי (בתמונה, בכתב או באופני ביטוי פומביים אחרים). כלומר, על האמירה להיות מפורסמת ברבים, ותגיע, לפחות, לידיעתו של אדם אחד נוסף, שאינו הנפגע.
כתנאי סף שני, מחייב החוק את האדם התובע להוכיח גרימת נזק בשל הפרסום, או, לפחות, פוטנציאל לגרימת נזק. כלומר, הזכות להגיש תביעה בגין לשון הרע, אינה תלויה בקיומו, בפועל, של הנזק, אלא יכולה להתמקד בהוכחה כי אותו פרסום עלול היה לגרום לנזק. עורך דין לשון הרע המתמחה בתחום, בוחן את המקרה על פי פרמטרים ושיקולים מקצועיים, ועל פיהם, יעריך האם יש בתביעה ממש או לא.
 
פיצוי כספי :
פיצוי ללא הוכחת נזק (תיקון מס' 6) תשנ"ט-1998

7א.     (א)  הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה, הוא כפסק דין של אותו בית משפט, שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.
          (ב)  במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.(כיום 70 אלף) .
          (ג)   במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק.
          (ד)  לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף זה, בשל אותה לשון הרע, יותר מפעם אחת.
 
איך מתגוננים בתביעת לשון הרע :
חוק איסור לשון הרע קובע שורה של הגנות אשר עומדות לנתבע בהליכים אלה :
  1. אמת בפרסום
  2.  פרסום מותר).
מי שתובעים אותו בגין טענת לשון הרע יכול להתגונן על ידי העלאת טענות הגנה.
האם מדובר בפרסום מותר :
 סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע מונה 11 פרסומים אשר על אף שיש בהם הוצאת דיבה, אפשרי לפרסם בשל חשיבות נגישות המידע לידיעת הציבור.
האם הפרסום היה אמת והיה בו עניין לציבור? סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע מאפשר למפרסם לפרסם פרסום שרובו דברי אמת בתנאי שיש עניין ציבורי בדברים האמורים בפרסום. אין דרישה שכל פריט מידע בפרסום יהיה מדויק במאה אחוזים, אך עם זאת, נדרש שעיקר המידע המהותי יהיה אמת והמידע שאינו מדויק או אפילו לא נכון יהיה מידע נלווה בלבד.
האם המפרסם פרסם בתום לב בנסיבות מסוימות? לפי סעיף 15 לחוק איסור לשון הרע, אם המפרסם נהג בתום לב מלא ופעל במסגרת הנסיבות המוגדרת ב-12 תתי הסעיפים, הוא לא יואשם בביצוע עוולה או עבירה של לשון הרע.
 

לייעוץ התקשרו: 052-758-1999 או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
אלטמן קידום עסקים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק